synthcat_radio_logo

Ràdio web catalana sobre música Synthwave.

Com funciona? Ràdio construïda amb Icecast sobre HTTPs amb: