Jocs de Daus

A continuació tens una llista de jocs de daus que no són 100% atzar:

Farkle
🎲🎲🎲🎲🎲🎲
Yahtzee
🎲🎲🎲🎲🎲
Ship, captain, and crew
🎲🎲🎲🎲🎲
Pig
🎲🎲
Balut
🎲🎲🎲🎲🎲
Liar's dice
🎲🎲🎲🎲🎲xN

Pig Solitari amb JavaScript

A veure fins a quina puntuació pots arribar.

0+⚀⚀=0
0 0